HULP BIJ VERSLAVING

BEL VOOR VRIJBLIJVEND, DESKUNDIG ADVIES MET 0651617794

Doel van Interventie

Het doel van een Interventie Een interventie traject kan worden ingezet als de persoon in kwestie zelf niet geholpen wil worden. In het algemeen wordt er vanuit gegaan dat iemand met een verslavingsprobleem zich alleen wil laten helpen als hij

Rol Interventionist

Wat doet de interventionist? Vakmatig gezien kan de interventionist putten uit meerdere theoretische modellen, die al naar gelang de situatie gecombineerd worden. Over het algemeen wordt per interventie een mix van methodieken gebruikt. Wij werken met ervaren en bekwame interventionisten. Onze

Role of the Interventionist & why an intervention?

For family members, friends and even colleagues, who are concerned about someone’s use of alcohol or drugs, as well as gambling, food and sex addiction, there can be a great deal of confusion and frustration about what to do. The

MEER WETEN? NEEM CONTACT OP CONTACT